1. 1.
    ingilizcesi Dynamic data authentication olan dinamik veri onaylama yönteminin kısaltmasıdır. kredi kartlarında kullanılır.

    kart ve terminal arasındaki verinin bozulup bozulmadığının kontrolü için kullanılan bir yöntemdir, ve rsa algoritması ile çalışır. kredi kartının kendine ait public ve private keyleri vardır ve bunları kullanarak her işlemde dijital imzasını değiştirir.
    ... fistandantilus