bugün

roma devletinde imperium yetkisine sahip bir magistra

asıl görevleri orduyu komuta etmek, devleti yönetmek ve senatusu toplantıya çağırmak şeklinde sıralanabilir.

praetorların güçleri artmadan önce yargı işlerine bile bakarmış bunlar.

sayıları iki tanedir, biri diğerini altı ay için dictator ilan edebilir.

normalde bir consul diğerinin kararını veto edebilirken, dictator seçilen consul için bu durum sözkonusu değildir.
lt. konsül.
consulis, consulem.
bir yıllığına seçilen imperium yetkisi sahibi(emretme yetkisi bulunan) devlet adamı makamı. 2 adet olup mö. 342 öncesi her ikisi de patrici olurken, bu tarih sonrası birinin pleb, diğerinin patrici seçilmesi adeti benimsendi. bir kişi konsül olduğunda görevi bittikten sonra hakkında kamu davası açılabilirdi ve konsül olan biri 10 yıl içinde bir daha seçilemezdi. tek istisna gaius marius'tur. vatan savunması döneminde 4 kere art arda konsül oldu.
Roma'da her sene seçilen iki devlet başkanından her biri.
güncel Önemli Başlıklar