1. 1.
    bir konnektör ile video sinyalininin aktarımını sağlayan kablo.
    ... alkolik oldum