1. 1.
    revü kavramına yabancı kişinin revü eylemine taktığı doğaçlama isim.
    -1 ... qb1903