1. 1.
    Erken dönem Hristiyanlık sembollerinden biridir. Yunan alfabesindeki chi (x) ve rho (p) harflerinin üst üste gelmesi sonucu oluşur.

    Roma imparatorluğu da Constantin I ile beraber bu simgeyi kullanmıştır. Tetraşi döneminde galya valisi olan ve daha sonra konstantiniyye şehrinin kurucusu olacak olan Constantin, rüyasında bu simgeyi gördüğü ve askerlerine bu simgeyi kalkanlarına çizmeyi emrettiği söylenir. Daha sonra rakiplerini birer birer elimine eder ve imparatorluğu tekrardan merkeziyetçi bir hale getirir. Kendisi, Roma içinde kabul edilmiş olan Hristiyanlığı, resmi din haline getirmiştir.

    chi rho
    ... alleyoop