1. 1.
    bakire bir kızın at sırtında, ülkenin bir ucundan diğer ucuna elinde bir çanta altınla, sağ salim varmasını konu alan, ideal güvenlik tedbirinin nasıl olması gerektiğini mehmet ağartarafından yorumlanmış hali.
    ... penta-don