bu konuda fikrin mi var? buraya entry ekle. üye ol
 1. 1.
  konu ve yüklemleri aynı olan iki önerme, hem nitelik hem de nicelik bakımından birbirinden farklı olursa bu iki önerme birbiriyle çelişiktir denir. tümel olumlu ile tikel olumsuz, tümel olumsuzla tikel olumlu önermeler çelişiktir.

  bütün insanlar ölümlüdür
  bazı insanlar ölümlüdür

  Çelişik önermelerin ikisi birden doğru olamaz . Önermelerden biri doğru ise diğeri zorunlu olarak yanlış olur.
  1 ... gonulcelen
kapat