1. 1.
  canım ülkemde, gerekli bir çok işletmenin sahip olmadığı rapordur kendisi. sahip olanlarda da şaibeler dönmektedir.
  ... alchoburn
 2. 2.
  eski türkçe. burun, kulak, el kesmek.
  ... krabbe
 3. 3.
  büro işi sevenler için birebir. öte taraftan her iş gibi ekmek kapısı.
  sonsuz özverisi olanlar için de uygun. yoksa sabah akşam duyacağınız "biraz daha özveri arkadaşlar" cümlesi yalnız özgürlük kısıtlayıcı, baskı yapıcı bir hal alır ki bunu hiçbirimiz istemeyiz. istemiyoruz da.

  o sebepledir; herkes sevdiği işi yapsın.

  (bkz: çok dertliyim be sözlük)
  1 ... antuza
 4. 4.
  bi de yalan söylemekten çok, olanı söylememek durumu hakim. o yönde bir şaibe durumu olabilir belki. bilemiyorum. yoksa bütün kurumlar iyi çalışıyor. maşallaaa gözlerinden bir şey kaçmıyor.
  1 ... antuza
 5. 5.
  Gerçekleştirilmesi planlanan bir faaliyetin olası çevresel etkilerinin önceden tespiti edilmesi, olumsuz etkilerin ortadan kaldırılması yada en aza indirilmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması ve bu etkilerin sürekli denetim altında tutulmasına yönelik bir çevre yönetimi aracıdır.Çed aşamaları:Hazırlık çalışmaları ve problemin tanımı
  Eleme
  Kapsam ve etkilerin Belirlenmesi
  Çevrenin mevcut durumunun belirlenmesi
  Çevresel etkilerin niceliksel kestirimi ve değerlendirilmesi
  Gerekli çevre koruma önlemlerinin belirlenmesi
  Proje alternatiflerinin değerlendirilmesi ve önerilerinin hazırlanması
  ÇED Raporunun hazırlanması
  Karar verme süreci
  Proje sonrası izleme ve değerlendirme
  Çed'in ana özellikleri ise; ÇED, planlanan bir faaliyetin çevre üzerinde yapacağı etkilerin incelenmesi için kullanılan bir yöntemler silsilesidir.
  ÇED, bir gelişme programı yada projesi için ortaya konabilecek çeşitli seçenekler arasında kıyaslama ve seçim yapmak için uygulanan bir yaklaşımdır.
  ÇED, gelecek için yapılan öngörülere dayanır.
  ÇED yaklaşımı, müstakbel proje yada faaliyetlerin irdelenmesinde, ekonomik fayda ve maliyetlerle çevresel olguların ortak bir çerçeve içinde değerlendirilmesini sağlar.
  ÇED, kesin projelendirme ve planlama kararlarının oluşturulduğu son aşama değildir. Bir ÇED çalışması, karar mercilerine, kararlarını sağlıklı şekilde verebilmeleri için seçenek üreten ve bu seçeneklerin olumlu ve olumsuz yönlerini sergileyen bir yaklaşımdır.
  ... basileus vasiliyas
 6. 6.
  (bkz: environmental impact assessment)
  ... antuza
 7. 7.
  laserdisc boyutunda ama plak benzeri bir yapıya sahip medya formatı. video kaset kalitesinde. hatta yer yer ondan da kötü.
  https://www.youtube.com/watch?v=0LrPe0rwXOU+
  ... dis kapinin ic mandali