1. 1.
    keman ın içinde bulunan bir parçadır. üst kapakla alt kapak arasında bulunur. tınıyı etkiler. bu terim hiçbir dilde türkçede olduğu kadar anlamlı değildir. yani işlevi ve bulunduğu yer bakımından can direği denilmiş olması fazlasıyla yerindedir.
    ... pygmalion
  2. 2.
    yaylı sazlarda bulunur. keman, viyola, çello ve kontrbas gibi. eğer can direği yerinden oynar veya kırılırsa, enstürmanın ses tonu değişir ya da çalınamaz hale gelir.
    1 ... steril mikrop