1. .
    bir kadın ismi.
    1 ... dabaddah
  2. .
    "burç" sözcüğünün birinci tekil kişi iyeliği ile çekimlenmesi durumunda "ç" sert ünsüzünün de yumuşaması ile geldiği hal.
    -1 ... darksideofthepink