1. 1.
  töre, dil ve kültür bakımından bir olup soyca birbirlerine bağlı olan insanlar topluluğu.
  halk.
  ... sıçtırtma lamasına
 2. 2.
  aslı bodan olup orhun abidelerinde bu sekilde gecen boy, millet anlamına gelen kelime. bod+an, +an cokluk eki, bod ise boydur.
  ... jikase
 3. 3.
  Jikase arkadaşımızın etimolojisini yanlış verdiği sözcüktür.

  Es.tr.BUYUN'dan boy, oba topluluk , ulus.
  Eski Türk dilinde bud/buy/bod/boy kökünün çoğalak, büyümek toplanmak, birikmek, gelişmek, ayrılmak bg. çeşitli anlamları vardır.Moğolca ile ilintili olduğu savı da gündemdedir.
  "-an eki" ile değil, "çok işlek bir ekimiz olan "-un" ekiyle yapılmıştır.od-un, oy-un örneklerinde olduğu gibi...
  Ayrıca -an eki Türkçe bir çoğul eki değildir. Tek çoğul ekimiz "-ler" dir. Diğerleri(ân, -ât) arapça/farsça'dır.
  NOT: Tarih bilgilerini yoklayanlar Göktürk döneminde Arapların da Farisilerin de Orta Asya coğrafyasında adlarının ve izlerinin olmadığını çıkarabilirler.
  ... kiraze
 4. 4.
  boylar anlamina gelir
  -1 ... celibon
 5. 5.
  (bkz: millet)
  ... seytanin fisildadiklari
 6. 6.
  müziği kültürel bağlamında irdeleyen müzik bilimi.
  ... linka
 7. 7.
  klan, kabile, bir soyun boyu anlamlarına da gelir. kelime köken itibariyle öz türkçedir ve türk boylarını ifade eder.
  ... silent trapper
 8. 8.
  orhun kitabelerinde yerli-yabancı, göçebe-yerleşik bütün siyasi ve kavmi topluluklar için budun kelimesi kullanılır.budunlar kavmi ve siyasi bakımdan birbirlerinden ayrı topluluklardır.her budunun kutsal sayılan bir yurdu, kendisini yöneten hükümdarı vardır.
  1 ... falbaktimyokcikti
 9. 9.
  Orhon anıtları'nda geçmektedir. Adamlar yanlış mı kullanmış AMK?

  https://uludagsozluk.com/e/24973962/
  ... aquila non capit muscas
 10. 10.
  Lisanlar canlı varlıklardır. Lisanını Konuşan milletler, zaman içerisinde dillerindeki sözcükleri işler.

  Edgü, iyi hâline gelmiş olabilir. Budun sözcüğü de, ki bodun daha doğrudur, yine böyle işlenmiş günümüze gelmiştir,

  http://www.tdk.gov.tr/ind...S.59b3dd4aa20954.06280842

  Çocuk sözcüğü de domuz yavrusu demek eski dilde. Onu da atalım, bala, uşak mı diyelim?

  Budun\bodun artık işlenmiş ve tek başına anlam kazanmış bir sözcüktür.
  ... aquila non capit muscas