bu konuda fikrin mi var? buraya entry ekle. üye ol
 1. 1.
  şanlıurfa 'ya baglı ilçe. aynı zamanda ibrahim tatlıses 'in de memleketi.
  2 ... otisabii
 2. 2.
  Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, Şanlıurfa iline bağlı bir ilçe olan Bozova, batısında Halfeti, güneybatısında Birecik, güneyinde Suruç, güneydoğu ve doğusunda Şanlıurfa Merkez, kuzeydoğuda Hilvan ilçeleri, kuzeyinde de Adıyaman ili ile çevrilidir. Şanlıurfa'nın batı kesiminde yer alan ilçenin kuzeyi ve doğusu dağlık, güneyi daha alçak ve düzlüktür. ilçenin batısını Arat dağlarının uzantıları, güneyini de Kaplan Dağları engebelendirir. ilçenin kuzeydoğusu ise Hilvan Ovasının devamı niteliğindedir.

  ilçe topraklarını Fırat Irmağının kollarından Bitik Deresi ve Macunlu deresi sulamaktadır. il merkezine 38 km. uzaklıktaki ilçenin yüzölçümü 1.550 km2, toplam nüfusu 26.756'dır.

  ilçenin bitki örtüsü Step görünümündedir. Dere boylarında söğüt, kavak gibi ağaç toplulukları görülmektedir. Karasal iklimin hüküm sürdüğü ilçede, yazları kurak ve çok sıcak, kışları yağışlı ve kısmen ılıman geçer.

  ilçe ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Yetiştirilen tarımsal ürünlerin başında, kenevir ve meyve gelmektedir. Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamında olan Şanlıurfa ve ilçelerinde tarım üretimi sürekli artış göstermektedir. Hayvancılık ilçe halkının birinci derecede geçim kaynağı olup, dağlık ve engebeli kesimde sığır, koyun ve keçi yetiştirilir. Yağ, peynir, yün ve kıl üretimi çok önemlidir.

  Bozova'da Neolitik (MÖ.10000-5500), Paleolitik ve Kalkolitik Çağlardan (5500-3200) bu yana yerleşimin olduğu Şaşkan (iğdeli) Köyü yakınlarındaki küçük ve büyük Şaşkan höyükleri arasında kalan arazide yapılan arkeolojik kazılarda elde edilen bulgulardan anlaşılmıştır. Gölbaşı'nda yapılan kazılarda, Orta Paleolitik Çağa ait el baltaları ve çakmaktaşından yapılmış araçlar bulunmuştur. Biris Mezarlığında ele geçen çakmaktaşından yapılmış kazıyıcı ve diğer buluntular Neolitik Çağa, Söğüt Tarlasında bulunan seramik ve çakmaktaşı gereçler ise Kalkolitik Çağa tarihlenmiştir. Cümcüme Köyü'ne 2 km. uzaklıktaki Kurban Höyük'ün Kalkolitik Çağa, Lidar Höyük'ün ise Kalkolitik Çağ'a ve ilk Tunç Çağına ait (MÖ 3200-1800) buluntularla karşılaşılmıştır.

  Asur tabletlerine göre Bozova MÖ.2000'lerde Hurriler ile Mitannilerin yerleşim yeri olmuştur. Hititler Mitanni krallığını ortadan kaldırdıktan sonra yöreye yerleşmişler, MÖ.XI.yüzyıldan sonra da Mezopotamya'dan kuzeye doğru göç eden Aramiler buraya yerleşerek Bit-Adini Krallığını burada kurmuşlardır. MÖ.857'de Asurlulara bağlanan ve sonra Medlerin saldırısına uğrayan yöre, bir süre Babillerin egemenliği altında kalmıştır. MÖ.VI.yüzyılda Persler yöreye hakim olmuş ve buranın ticaretinin ve tarımının gelişmesinde büyük payları olmuştur. MÖ.IV.yüzyılda Büyük iskender Persleri Anadolu'dan çıkardıktan sonra yöreye de hakim olmuştur. iskender'in ölümünden sonra da Seleukosların hakimiyetine girmiştir.

  Seleukoslardan sonra Mısırlılar, ardından Aramiler yöreyi ele geçirmiştir. MÖ.132'de burada Abgar, sonra da Osrhoene olarak isimlendirilen bir krallık kurulmuştur. Ermeni Krallığı yönetiminde yağmalanan, bir süre Partların denetiminde kalan Osroene Krallığı MÖ.I.yüzyıl sonlarında Romalılara bağlanmıştır. Romalılar ile Partlar arasında zaman zaman el değiştiren Osroene Krallığı, MS.117'de tamamı ile Roma'nın egemenliğini kabul etmiştir. Yöre III.yüzyıl ortalarında Sasanilerin, VII. Yüzyılda Arapların saldırısına uğramış, X.yüzyılda Bizanslılarla Mervaniler arasında el değiştirmiştir.

  Bizans'ın hakim olduğu dönemde Ermeni komutanı Philaretos'un yönetimine girmiş, bunu Selçuklu ve Kilikyalı Thoros'un yönetimi izlemiştir. 1144'te Musul Atabeklerinden Zengilerin, 1182'de de Eyyubilerin yönetimine girmiş, 1232'de Mısır Eyyubilerine bağlanmıştır. Anadolu Selçukluları ile zaman zaman el değiştiren yöre Moğollar tarafından yağmalanmıştır. Anadolu Selçuklularının yıkılmasından sonra da Türkmen aşiretleri buraya yerleşmiş, 1399'da Timur'un, XV.yüzyıl başında da Akkoyunluların eline geçmiştir. Memluklular 1429'da yöreyi yağmalamış, ardından Safaviler yöreye egemen olmuş, 1517'de Yavuz Sultan Selim'in Mısır Seferi sırasında Osmanlı topraklarına katılmıştır.

  Bozova ve çevresi Asurlular döneminde Asuranianu, Romalılar ve Ermeniler döneminde Tormenapa, Araplar döneminde Telhüvek, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Yaylak olarak isimlendirilmiştir.

  Osmanlı döneminde Yaylak adı ile anılan Bozova, Cumhuriyetin ilk yıllarında bir bucak iken, 1926'da Belediye teşkilatı kurulmuştur. 1930'da Urfa'ya bağlı ilçe konumuna getirilerek ilçe merkezi, eski adı Hüvek olan bugünkü yerine taşınmıştır.

  ilçeden günümüze gelebilen tarihi eserler arasında; Kurban Höyük, Titriş Höyük, Lidar Höyük ve Titriş kervansarayı bulunmaktadır
  ... dervisabdi
 3. 3.
  atatürk barajı'nın bulunduğu ilçedir.
  eski emniyet genel müdürü ve valilerden ibrahim ural,
  sanatçı dr.ferhat göçer,
  chp genel saymanı mahmut yıldız,
  gazeteci yazar bekir coşkun bozovalıdırlar.
  2 ... dervisabdi
 4. 4.
  antalya ilinin Korkuteli ilçesine bağlı bir belde.
  ... pipishik
 5. 5.
  çatak gibi bir güzelliğe sahip şanlıurfa ilçesi. yeşil ve mavinin birleşimidir.
  ... alum cantabile
 6. 6.
  Urfa iline bağlı ilçe ve bu ilçenin merkezi olan kent, ilçenin nüfusu 56.812, yalnız kentin nüfusu 16.745’dir (1990). Kentin yakınında bulunan iki gölden sulamada yararlanılır. Urfa’ya uzaklığı 37 km’dir.

  Kaynak: http://www.yeniansikloped...ozova-urfa/#ixzz2ORb6TWdl
  ... hasmet ibriktaroglu
 7. 7.
  ara ara haberlerini takip ettiğim ilçe, sebebi bende kalsın, barajda boğulan çocuklar içimi acıtıyor.
  ... ezelhazan