1. 1.
    and, or, not, xor, nand, nor, nxor operatörleridir. bunlar aynı zamanda mantık kapılarıdır. her birinin kendine özel işlevi vardır. mesela and operatörü için, gelen iki giriş değeri 1 1 ise çıkış 1 olur. diğer tüm olasılıklar (1 0, 0 1, 0 0) 0 çıkışını verir. elektronikte kullanılırken 0 akım yok anlamına gelirken 1 ise 5 voltu temsil eder. *
    1 ... hyperion
  2. 2.
    and ile or aynı kod dizisinde kullanılırken dikkat edilmelidir, sonra birbirlerini götürüyorlar allah allah neler oluyor canıtın diye ekrana bakıyorsunuz.
    1 ... meze