1. 1.
    louis auguste blanqui'nin düşünce ve eylemlerinden doğan öğreti. devrimci sendikacılık hareketini derinden etkilemiştir.
    ... vernon sullivan