1. 1.
  padişahlığı zamanında yapılan hiçbir savaşı kaybetmemiş ve kendisine tanrının bahşettiği anlamına gelen 'hüdavendigar' lakabı takılmıştır.

  şehit edilişini konu alan tablo.
  http://www.osmanli700.gen.tr/album/tablo04.html
  1 ... thaliia
 2. 2.
  türbesi bursa hüdavendigarda olan osmanlı padişahı.
  1 ... avill
 3. 3.
  ragusalılarla yaptığı anlaşmada okuma-yazma bilmediği için parmak basmış bunu sonucunda tuğra geleneği başlamıştır.
  1 ... schezophreniac
 4. 4.
  orhan gazinin oğludur. kosova şavaşını yöneten osmanlı padişahı. 28 eylül 1389 günü türk kanıyla dolu bir gölete yansıyan ay ve yıldızın (jüpiter) bayrağımızın esasını teşkil ettiğine dair söylenceler vardır. bir söylenceye göre bir asker gömleğini çıkarıp gölete sokar çıkarır. I. Murat bir sırp askeri tarafından ona elini öptürürken hançerlenerek öldürülmüştür.
  1 ... ozlemsenol
 5. 5.
  ilk tımar sistemini uygulayan padişahtır. Aynı zamanda yeniçeri ocağını ve topçu ocağını kurmasıylada bilinir. ölümü üzerine çeşitli rivayetler vardır. Bazı kaynaklar savaş alanını gezerken bir sırp askeri tarafından öldürüldüğünü yazsada, bazı kaynaklarda prens lazar'ın damadı milos obilictarafından öldürüldüğünü yazar. bilimsel olarak aksi ıspatlanıncaya kadar her türlü senaryolar yazılabilir ölümü ile ilgili.
  ... ceylan2270
 6. 6.
  osmanlı tarihinde savaş meydanında şehit olan ilk ve tek padişahtır.
  1 ... prensesin uykusuyum
 7. 7.
  bazı başıboş yazarlar tarafından psikopat ilan edilen yüce sultan. sözde kardeşlerini acımadan öldürüp, gözlerine mil çektirmiş hatta ve hatta o da yetmemiş boğdurtmuştur!. deniliyor. ama onlara sultan muratın ağabeyi olan rumeli fatihi süleyman beyi kimse öğretmemiş anlaşılan. araştırın da gelin diyor ve gidiyorum.
  -1 ... katarockt
 8. 8.
  1.kosova savaşında savaş bittikten sonra savaş alanında gezerken şehit edilmiş osmanlı devletinin 3. padişahı.
  2 ... prince02
 9. 9.
  kosova savaşı öncesi "ol karanlık gicenün içinde naliş ve tazarru idüp eytdi; ilahi..Mülk ve kul senündür. Sen kime istersen virirsin. Ben dahi naçiz bir kulunam. Mülk ve mal benim maksudum değildir. Buraya kul karavaş içün gelmedüm. Heman halis ve muhlis senün rızanı isterem Yarab..Beni bu müslümanlara kurban eyle. Tek bu müminleri küffar elinde mağlub idüp helak eyleme. .Bunları mansur ve muzaffer eyle. Asakir-i islam içün teslim-i ruha razıyım. Tek bu müminlerin ölümin bana gösterme. Evvel beni gazi kıldun, ahir şehadet nasip et" diyerek dua etmiş şehit türk hakanı.
  ... mirgun
 10. 10.
  bir minyatürde zırhlı bir kurtu avlarken resmedilmiştir.

  (bkz: hünername)
  ... usualsuspects