1. 1.
  sayın muhammed demiştir ki;
  "bana itaat eden allaha itaat etmiş olur. bana asi olanda allaha asi olmuş olur. idarecilere itaat eden bana itaat etmiş, asi olan bana da asi olmuş olur."

  dinler yönetimsel araçlardır.
  (bkz: hadisler ve ommer hayyam ortusuklugu)
  2 -5 ... gogol
 2. 2.
  "Din nasihattır."

  Nasihat kelimesi Türkçe'mizde "öğüt, tavsiye" anlamlarına gelir. Ama bu hadis-i şerif'te o anlamda değil. Arapça'da (pek bilmesem de) bir kelime birçok anlam taşıyabilir. Bu hadiste kastedilen de (nasuh tövbesinde olduğu gibi) "samimiyet"tir. Yani din samimi olmaktır.

  Her şeyden önce samimiyet...
  ... sakalli adige
 3. 3.
  Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve sellem buyurdu:

  "Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa, ya hayır söylesin yahut sussun"
  (Buhari,Kitabu'l-Edeb,10/373)
  1 ... maskeli imam
 4. 4.
  sevgi dini islamın sevgi dolu hadisleridir,

  1) kim dînini değiştirirse onu öldirün.

  (buhârî, sahîh, istitâbetü-l-mürteddîn kitâbı, mürtedin hükmü bâbı, :6922)

  2) "kim dînini değiştirirse boynunu vurun."

  (mâlik, muvatta, kitâbu-l-akdıye, bâbu-l-kadâ fîmen irtedde anil-islâm: 15, sh:736)
  1 -1 ... amorphous
 5. 5.
  Resulullah (sa) buyurdular ki: "Hakkında vasiyet edebileceği bir malı bulunan Müslüman kimsenin, vasiyeti yanında yazılı olmaksızın iki gece geçirmeye hakkı yoktur."
  ... kenya solaryumcusu
 6. 6.
  Üç şey vardır ki bunlar kimde bulunursa Allah onu koruması altına alır ve cennete koyar: Güçsüzlere yumuşak davranmak, anne babaya şefkat göstermek ve elinin altında bulunan hizmetlilere iyi muamelede bulunmak.
  ... aydinoglu ventage
 7. 7.
  Ebû Saîd (r. a.)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s. a. v.) şöyle buyurdu: “Cennet’te yüz derece vardır. Tüm alemler o derecelerin birin de toplanmış olsalar onların hepsini içerisine alır.” (Müsned: 10806)
  ... keciorenbebesi