1. 1.
  yapı ve anlam bakımından ustaca söylenmiş beyitlere verilen isim
  bela dildendir, o dildar elinden dâdımız yoktur
  gönüldendir şikayet, kimseden feryadımız yoktur( Nev'î)
  ... farabi
 2. 2.
  hâk-i pâyın olduğum gördü dedi kâfir rakîb
  taş ile başını döğüp ”yâleyteni küntü türâb”...
  ... maniachocuq