1. 1.
    Kurtuluş Savaşı sırasında işgal altındaki istanbul’dan Anadolu’ya gizlice silâh ve cephane gönderen cemiyettir. Bahriye imamı Ahmed Berzenci tarafından kurulduğundan gruba bu ad verilmiştir.

    Selam olsun!
    2 ... rockonbaby