1. 1.
    başyazı:
    Gazete ve dergilerde ilk sütuna veya
    birinci sayfaya konulan önemli yazı, başmakale.*
    ... meister writer