Advertisement

  1. 1.
    bazı kurumlarda kullanılan kavram. mesela karayolları bölge müdürlüklerinde asfalt, otoyol yapım, kamulaştırma..vs başmühendislikleri bulunur ve bunların en başındaki kişilere başmühendis denir.
    ... engineer