1. 1.
  alman kökenli fransız filozof ve yazar. 18. yüzyılın ikinci yarısında maddeciliğin yayılmasında önemli rol oynadı. kendisine soyluluk unvanı verilmiş amcasından miras kalan serveti bol bol kullandı. dostları olan ve aralarında diderot'nun da bulunduğu filozoflara paraca yardım etti.

  dini ve özellikle hristiyanlığı üç bakımdan eleştirir: din, akla karşıdır; insanın mutluluğa ulaşmasını engeller; ve siyasal zorbalığa elverişli ortam hazırlar. kendisi dinleri, "bilgisizlik ve korku" doğurmuş; "eğitim", "alışkanlık" ve "zorbalık" geliştirmiş; "baştaki büyükler" ve "zenginler" de onu çıkarlarına uygun bularak korumuştur iddiasındadır. tanrı'nın, ruhun ve doğuştan fikirlerin varlığını reddeder.
  2 ... vernon sullivan
 2. 2.
  Baron D'holbach'ın materyalizmi pek doğru bir materyalizm değildi. Zira mekanik bir maddecilik düşünülüyordu. mekanik, döngüsel bir materyalizm ancak metafizik bir materyalizm olabilir. Zira materyalizmin son noktası ve bizi bilimlerin getirdiği son nokta olan diyalektik materyalizmde yerinde şey yoktur, her şey hareket halindedir. ''Bir maddenin üzerinde her zaman birden fazla etki olduğu görülmüştür.'' gibi çıkarımlar vardır. Bilimsel yetersizlikler arasında dahi holbach'ın materyalizmi ansiklopedi'nin hazırlanmasnda etkin bir görev almıştır. Ansiklopedi'de doğa bilimlerine ilişkin açıklamalar ve makaleler yazmıştır. Onun düşüncesi ışık tutan bir düşünceydi. Salonu fransanın en iyi kafalarının toplantı yeriydi. Üçüncü gücün (Tiers Etat) devrimci ideolojisi bu salonlarda gelişmiştir. 18. yy materyalizmini kendisi sistematize etmiş, şekillendirmiştir. Dinleri saçma bulur, cahilliğe bağlar, onları ipesapa gelmez saçmalar olarak bulur. insan bilgisizliğini ise bundan çıkar sağlayanlara yani kiliseye bağlar. Doğanın Sistemi adlı yapıtının, kendi zamanında olağan üstü bir devrimci etkisi oldu.
  1 -1 ... leserpentnoir
 3. 3.
  fransız ihtilalinin fikir öncülerinden, nitekim aynı sene hayatını kaybetmiş alman asıllı fransız arkadaşımız.
  ... kadikoy de bir surrealist
 4. 4.
  fransız ihtilali'nin fikir babasıdır, özlemle anıyoruz.
  -1 ... aristocrazy
 5. 5.
  "Her yanılgının bir zararı vardır; insanoğlu yanıldığı için mutsuz oldu. Doğa hakkındaki eksik bilgileri nedeniyle kendisine, umutlarının ve korkularının muhatabı haline gelen Tanrılar yarattı...
  Doğa hakkındaki bilgisizliği nedeniyledir ki insanoğlu, varlığının anlamını, ihtiyaçlarını ve haklarını anlayamamış ve bu nedenle de bir toplumsal varlık olarak özgürlükten köleliğe intikal etmiştir. O, ya yüreğinin sesini dinlememiş ya da yöneticilerin keyfi ve mutluluğu uğruna o sesi bastırmak zorunda kalmıştır. O, toplumun ve yönetimin anlamını kavrayamamıştır; bu nedenle de kendisini, tabii ki önyargılardan hareketle, kendisine benzeyen ama Tanrının yeryüzündeki gölgesi olarak bildiği birinin himayesine teslim etmiştir. Onlar da onun bu bilgisizliğini kullanmış, onu baskı altına almış, sömürmüş ve mutsuz olmasına neden olmuşlardır. Kendi doğası hakkında yeterince bilgi sahibi olamayan insanoğlu, böylece köleleştirilmiş ve kötü yönetilmiştir."
  Paul Thiry d'Holbach
  ... pitroipa