bu konuda fikrin mi var? buraya entry ekle. üye ol
 1. .
  alman kökenli fransız filozof ve yazar. 18. yüzyılın ikinci yarısında maddeciliğin yayılmasında önemli rol oynadı. kendisine soyluluk unvanı verilmiş amcasından miras kalan serveti bol bol kullandı. dostları olan ve aralarında diderot'nun da bulunduğu filozoflara paraca yardım etti.

  dini ve özellikle hristiyanlığı üç bakımdan eleştirir: din, akla karşıdır; insanın mutluluğa ulaşmasını engeller; ve siyasal zorbalığa elverişli ortam hazırlar. kendisi dinleri, "bilgisizlik ve korku" doğurmuş; "eğitim", "alışkanlık" ve "zorbalık" geliştirmiş; "baştaki büyükler" ve "zenginler" de onu çıkarlarına uygun bularak korumuştur iddiasındadır. tanrı'nın, ruhun ve doğuştan fikirlerin varlığını reddeder.
  2 ... vernon sullivan
 2. .
  Baron D'holbach'ın materyalizmi pek doğru bir materyalizm değildi. Zira mekanik bir maddecilik düşünülüyordu. mekanik, döngüsel bir materyalizm ancak metafizik bir materyalizm olabilir. Zira materyalizmin son noktası ve bizi bilimlerin getirdiği son nokta olan diyalektik materyalizmde yerinde şey yoktur, her şey hareket halindedir. ''Bir maddenin üzerinde her zaman birden fazla etki olduğu görülmüştür.'' gibi çıkarımlar vardır. Bilimsel yetersizlikler arasında dahi holbach'ın materyalizmi ansiklopedi'nin hazırlanmasnda etkin bir görev almıştır. Ansiklopedi'de doğa bilimlerine ilişkin açıklamalar ve makaleler yazmıştır. Onun düşüncesi ışık tutan bir düşünceydi. Salonu fransanın en iyi kafalarının toplantı yeriydi. Üçüncü gücün (Tiers Etat) devrimci ideolojisi bu salonlarda gelişmiştir. 18. yy materyalizmini kendisi sistematize etmiş, şekillendirmiştir. Dinleri saçma bulur, cahilliğe bağlar, onları ipesapa gelmez saçmalar olarak bulur. insan bilgisizliğini ise bundan çıkar sağlayanlara yani kiliseye bağlar. Doğanın Sistemi adlı yapıtının, kendi zamanında olağan üstü bir devrimci etkisi oldu.
  1 -1 ... leserpentnoir
 3. .
  fransız ihtilalinin fikir öncülerinden, nitekim aynı sene hayatını kaybetmiş alman asıllı fransız arkadaşımız.
  ... kadikoy de bir surrealist
 4. .
  fransız ihtilali'nin fikir babasıdır, özlemle anıyoruz.
  -1 ... aristocrazy