1. 1.
    türkçe var kelimesinin kökü olan bar-mak (varmak) kelimesinden türetilen, varılacak yer manasında kullanılan kelime.
    ... sosyoklon