1. 1.
    önceden hazırlanarak yayınlanan olay ve programın sunuluşu.
    1 ... atipik