1. .
    Banka faizinin serbest rekabet koşullarında oluşmasına izin verilmediği durumlarda (güdümlü faiz ya da faiz karteli rejimlerinde) para otoritelerince veya banka anlaşmalarıyla saptanan faiz oranları, fonların arz ve talebini eşitleyemez durumdaysa, para piyasasında bu eşitliği sağlayacak düzeyde bir faiz oranı oluşur. Buna banka dışı faiz denir.

    kaynak: ecopedia
    ... patibis