1. .
    bir seçimde adayların hiç birinin, oyların salt çoğunluğunu alamaması durumu.
    ... frozen hopes
  2. .
    Seçimler sırasında adaylara verilen oy miktarının kanunun gerekli gördüğü nispeti bulmaması yüzünden seçimin yapılmamış sayılması hali. Bu gibi hallerde, seçimin yenilenmesine gidilir ve bu ikinci seçimde verilen oyların belli nispeti bulması aranmaz en çok oy alan seçilmiş olur.
    ... destination unknown