Advertisement

  1. 1.
    abdülhak hamit tarhan'ın metafizik içerikli manzumelerinden.
    ... budin