1. 1.
  M.S. 1526 - 1858.

  Kurucusu : BABÜR ŞAH.

  Kapladlağı Alan : Hindistan, Afganistan Ülkelerini içine alan 2.700.000 km 2 bir alandır.

  Babür imparatorları:

  Babür Şah (1483 - 1530)
  Nasireddin Muhammed Hümayun Şah (1530 - 1540)
  Ekber Mirza Şah (1556 - 1605)
  Cihangir Şah (1605 - 1627)
  Şah-i Cihan I (1627 - 1658)
  Alemgir Şah I (1658 - 1707)
  Bahadır Şah I (1707 - 1712)
  Cihahgir Şah (1712 - 1713)
  Ferruh - Siyer Şah (1713 - 1719)
  Refiudderecat Şah (1719)
  Şah-i Cihan II (1719)
  Muhammed Şah (1719 - 1748)
  Ahmet Şah (1748 - 1754)
  Alemgir Şah II (1754 - 1759)
  Şah-I Alem (1759 - 1806)
  Ekber Şah (1806 - 1837)
  Bahadır Şah II (1837 - 1858)
  3 ... delismen
 2. 2.
  ingiliz emperyalizmi Hindistan'a gelen kadar Hindistan'da iktidarı uzun bir zaman elinde bulundurmuş olan hanedandır. Devletin kurucusu Babür Şah kendisini ünlü Türk hükümdarı, Timur'un soyundan göstermiştir.
  Şah Cihan zamanında dünya mimarisinin en nadide eserlerinden olan ve ''ey aşk sen nelere kadirsin'' dedirten Tac Mahal yapılmıştır. Babür devleti günümüzde Hindistan'da Müslümanlık'ın yaygın olmasında baş aktörlerden birisidir.
  2 ... istemihan