1. .
    azamet kökünden türemiş olup arapça bir kelimedir.
    azamet, gurur demek olduğuna göre uktede adı geçen yazar, adı geçmeyen yazarlara gurursuz demiş.
    ... konstruktor