1. 1.
  "AVRUPA YEREL YÖNETiMLER ÖZERKLiK SARTI" DIR.15 EKiM 1985 TARiHiNDE iMZAYA AÇILDI.TÜRKiYE ANLAŞMAYI 21 KASIM 1998'DE iMZALADI.1991 YILINDA DA 3723 SAYILI YASA iLE TBMM TARAFINDAN ONAYLANMASI UYGUN GÖRÜLDÜ VE 1992'DE 92/3398 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI iLE ONAYLANDI. (bkz: RESMi GAZETE 3 10 1992-21364)
  YÜRÜRLÜK TARiHi iSE 1 NiSAN 1993 OLARAK BELiRLENDi.
  1 ... tabula rasa
 2. 2.
  MAHALLi iDARELER DERSi, ALANLAR iÇiN BiLiNMESi GEREKEN BiR ANTLASMADIR.
  ... tabula rasa
 3. 3.
  (bkz: avrupa yerel yönetimler özerklik şartı)
  ... ogzi