1. 1.
    Yöneltme,çevirme.
    ilişkili bulma.
    ... italiano
  2. 2.
    yollama, yöneltme, yükleme, bağlama, eğme, meylettirme.
    1 ... dabaddah
  3. 3.
    bir kanunun belirli bir konuda hüküm getiremediği zamanlar diğer kanun hükmüne yollamada bulunarak karar vemesine denir.
    ... gwaihiri
  4. 4.
    (bkz: milletlerarasi ozel hukukta atif)
    ... silik hayta
  5. 5.
    tez, makale vb. yazımında gösterilmesi gerekendir. emeğe saygıdır.
    (bkz: atıf gösterme)
    ... xoxo