1. 1.
  süper cemal süreya $iiri.

  Çoğaltan ellerini seviyorum kaç ki$i
  Dokundukça dokundukça aslanlara
  Parklarda yakı$ıklı aslan heykelleri
  Birdenbire önümüze çıkıyorlar buysa çok güzel
  Bizim bu a$kımızın aslan heykelleri
  $ahane deği$ik hüzün heykelleri yani
  Ben bütün hüzünleri denemi$im kendimde
  Bir bir denemi$im bütün kelimeleri

  Yeni sözler buldum bir nice seni görmeyeli
  Daha geni$ bir gökyüzünde soluk aldıracak $iire
  Hadi bir de bunlarla çağır gelsin aslan heykelleri
  Oldurmanın yıkmanın yeniden yapmanın aslan heykelleri
  Olduran yıkan yeniden yapan gözlerini seviyorum kaç ki$i
  Bir senin gözlerin var zaten daha yok
  Ya bu ba$ını alıp gidi$ boynundaki
  Modigliani oğlu modigliani

  Az $ey değil seninle olmak dü$ünüyorum da
  içimde bir sevinç dallanıyor kaç ki$i
  Bir geyik kendini çiziyor karanlığa sonra kayboluyor
  Karanlık maranlık ama iyi seçiliyor
  Yorgan toplanmı$ bacakların seçiliyor
  Bir uçtan bir uca bacaklarının aslan heykelleri
  Ayık gecemizi dolduruyorlar bir uçtan bir uca

  En olmıyacak günde geldin tazeledin ortalığı
  Alıp kaldırdın bu kutsal ekmeği dü$tüğü yerden
  Bunlar hep iyi $eyler ya öte yanda
  Olsa yüreğim yanmıyacak aslan heykelleri
  Ama yok aslan heykelleri var köpek
  Delikanlı bir köpeği var onunla yatıyor
  Adalet Hanım iki ki$ilik karyolasında
  Bozulmu$ burjuva ahlakına örnek
  3 ... ceviz agaci
 2. 2.
  (bkz: şimdi sevişme vakti)*
  ... pafküf
 3. 3.
  anitkabir'de aslanli yol'da bulunan heykellerdir.
  ... dmjoes
 4. 4.
  bu şiirle turgut uyarın göğe bakma durağı arasında ciddi bağlar kuranlar vardır. iddiaya göre turgut uyar göğe bakma durağı nı bu şiire öykünerek yazmıştır. ama her halükarda göğe bakma durağı bu şiire göre daha bir dokunur bünyeye..
  1 ... sonrabirgun
 5. 5.
  bilhassa ''Ya bu başını alıp gidiş boynundaki
  Modigliani oğlu modigliani'' mısaraları ile Cemal süreya kendi çağrışım dünyasından bizi haberdar ediyor. şarkıcı yaşar'ın bu şiiri okurkenki izahıyla gizini anlayıp şairin zekasını takdir etmiştim. bence fazla acele ediyor okurken ama gene de iyidir severiz. işte yaşar'ın sesinden aslan heykelleri: https://video.uludagsozluk.com/v/cemal-süreya-55690/

  ... mutereddit
 6. 6.
  baş ucu kitabı cemal süreya olan kimselerin; içlerinde, derhal ezberlemek ve bunun yanında neşeyle uyanılan sabahlarda yüksek sesle okumak isteğini duyduğu şiir.
  ... mutereddit