1. 1.
    milattan önce 7. ve 8. yüzyıllarda kent devletlerinde siyasal yapılanmanın değişmesi sonucu seçimle iş başına gelen yöneticilere verilen ad.
    ... linka