1. 1.
    (bkz: kemoreseptör trigger zone)
    ... drygt
  2. 2.
    Kusma merkezi olup bos engelinin bulunmadığı yerlerden biridir. Kusmayla ilgili uyarılar buraya gelir ve buradan çıkan yanıta göre kusulup kusulmayacağı belirlenir.
    ... nervus glossopharyngeus