1. 1.
  Tin Bilim
  insan olmanın bilgeliği ya da insan olmanın bilinci olarak açıklayabileceğimiz Antroposofi, 20. yüzyılın başında Rudolf Steiner tarafından insanlığa aktarılmaya başlandı ve ölüm tarihi olan 1925e kadar sürdü. 1862de Avusturya'da doğan Steiner Viyana Teknik Üniversitesinde gördüğü eğitim itibariyle bir bilim adamı idi.
  1900ler öncesi sıra dışı bir eğitmen, tarihçi, yazar, filozof ve bir sanatçı olarak çalışmalarını sürdürürken, 20. yüzyılın başından itibaren Teosofik Toplumda tinsel konularda dersler vermeye başlamasıyla tinsel araştırmacı yönünü de bunlara eklemiş oldu.
  Steiner, kim olduğu ve niyetinin ne olduğu belirsiz tinsel varlıklardan gelen, içeriği meçhul bilgilere kanal olan bir medyum değildi. Kendisi en yüksek derecede bir inisiye olarak bilinçli ve berrak bir durugörü yeteneği ile gerçek Tinsel Dünya bilgilerini Akaşa Yazıtlarından (kayıtlarından) okuyarak indirdi. Kuran-ı Kerim ayetlerinde bu yazıtlar Levh-i Mahfuz (korunmuş levha) olarak geçer. Gerçekten de, Yüksek Tinsel Varlıklar tarafından korunmakta olan bu tinsel kayıtlara ulaşmak için tinsel dünyanın izini gerekmektedir.
  Süregelmekte olan insan evriminde, Karanlık Çağın, (Kaliyuga nın) 20. yüzyılın başında sona ermesiyle, tam bu zamanda, bu bilgilerin Antroposofi-Tin bilim şeklinde insanlığa aktarılması da Tinsel Dünyanın mükemmel zamanlamasına işaret etmektedir.
  Antroposofi, Tinsel yani duyu üstü dünyaya ait konuları, değişik millet, din ve kültürden gelen her insanın normal düşünce ve mantığıyla anlayabileceği bir biçimde aktarır. Eğitimi (Waldorf Okulları), sanatı, mimariyi, tarihi, biyo-dinamik tarımı, şifayı, tiyatroyu ve yeni Öritmi (Eurythmy) dansını insanın fiziksel dünya yaşamına tinsellik kazandıracak bir biçimde ele alır.
  Steiner ayrıca, insanın tinsel yapısına uyumlu, üç yönlü düzen adını verdiği yeni bir sosyal düzenin temel ilkelerini de ortaya koymuştur. (Bunun hiçbir politik düşünce veya herhangi bir izm ile ilgisi yoktur.) Steiner, politik ekonomik ve tinsel alanlarda mevcut düzene karşın daha tinsel bir düzenin yaşamda uygulanması gerektiğini vurgular ve bunun nasıl gerçekleşebileceğini anlatır.
  Spiritüel deyince bunun tek bir kaynağı olduğunu düşünmemeliyiz. Her spiritüel,tinsel bilginin kaynağının kutsal olduğunu zannetmek bizleri yanlış kaynaklardan bilgi almaya yönlendirebilir. Tinsel dünyada hem kutsal olan Yüksek Tinsel Varlıklar, hem de kutsal olmayan, Tanrı karşısında yer alan tinsel varlıklar bulunur. Bu bakımdan spiritüel,tinsel diye karşımıza çıkan her öğretinin arkasında nasıl bir spiritüellik olduğunu incelemek, yani ne anlamda, ne karakterde spiritüel bilgiler aktarılmaya çalışıldığını ve bunların niyetinin ne olduğunu irdelemek gerekir.
  Kaynağı yüce ve kutsal varlıklar olan tinsel bilgilerle, kutsalın karşıtı olan varlıklardan kaynaklanan tinsel bilgileri mutlaka ayırt edebilmeliyiz. Antroposofi-Tinbilim bilgileri, her insanda varolan Kalbin aklı ve Aklın mantığı sınamasına açıktır.
  Din ve doğma ötesi bir arınmışlık ve açıklıkla anlatılan Antroposofik bilgeliğin incelediği konulardan bazıları şunlardır, insan denilen varlığın gerçek kimliği nedir? Benlik ve kişilik nedir? ikisinin örtüştüğü ve ayrıldığı noktalar nelerdir? insanın ben dediği şeyin yeri neresidir? Ruh nedir? Tin (spirit) nedir? Ruhla aralarında ne fark vardır?
  insan varlığını oluşturan unsurlar nelerdir? insan ruhunu oluşturan örgenler,(tinsel unsurlar) nelerdir? insanda ruh ötesi bir başka gizil güç (potansiyel) var mı? Var ise, bu yönümüzü nasıl kavrayabiliriz? insan ilk defa dünyada mı varolmaya başladı, yoksa oluşumunun başka ön evreleri de var mıydı? Dünyadaki insan yaşamının anlamı nedir? insanın dünyada bir misyonu var mı?
  Zamanın başlangıcı nedir? Evrim diye bir şey var mı? Varsa, bu ne anlamda bir evrimdir? Darwinin evrim teorisi doğru mu, yanlış mı? insan primatların soyundan mı türedi, yoksa başlangıçtan beri insan soyu olarak mı gelişti?
  Ölüm nedir? insan neden ölümlü bir varlıktır? insanın ölümsüz olduğu bir zaman var mıydı? insan hep doğan ve ölen bir varlık olarak mı kalacak? Bu durum bir gün değişecek mi? Yaşayan ve ölü bir insanın fiziksel bedenleri arasında ne fark var? Hayvanlarla insanların ölümü aynı şey mi? insan bir gün ölümü aşabilecek mi? Aşabilecekse, teknolojik tıpla mı yoksa bunu başka bir biçimde mi gerçekleştirebilecek? Uyku ile ölüm arasındaki ilişki ve fark nedir? insan ölünce ne oluyor? Bir yere gidiyor mu? Tamamen yok oluyor mu yoksa insandan geriye bir şey kalıyor mu? Doğum nedir dünyaya gelmenin arkasındaki gerçek nedir?
  Karma/yazgı nedir? insanın yazgısı nasıl ve neden oluşuyor? insan karma oluşturmaya ne zaman başladı? insan reenkarne oluyor mu? Yeniden bedenlenmenin bir amacı var mı? Yazgı ile reenkarnasyonun ilişkisi nedir? insan ne zamandan beri reenkarne oluyor? Reenkarnasyon ne zamana kadar devam edecek? insan ne sıklıkta reenkarne olur? Hayvanlar reenkarne olurlar mı?
  insanın çok yakın bir ilişki içinde yaşadığı mineraller, bitkiler ve hayvanlar alemi ile ilişkisi nedir? Farklılaştığı noktalar nelerdir? Ateş, hava, su, ve toprak öğelerinin gerçek anlamı nedir? Bunlar nereden kaynaklanmıştır? insanla ilişkileri nedir? Dünyada neden kötülük var? insan neden bencil, hatta kötülük dolu bir varlık? insanın arzu, tutku ve içgüdüleri nereden kaynaklanıyor? insanın bencil, kötü, ahlaksız, merhametsiz olmaktan kurtulması mümkün mü? Doğasında varolan yalanı, yanlışı, bencilliği ve kötülüğü aşamamış bir insan yaşamının sonunda öz varlığından bir şeyler kaybediyor olabilir mi? insanın böyle ciddi bir kaybı önlemek için yapabileceği çalışmalar nelerdir?
  Uzakdoğu (Hint) öğretilerinde benimsenen, benlik ve düşüncenin yok edilmesi metodu, yani hint usulü bir aydınlanma (enlightenment) çağımız insanı için hala geçerli bir öğreti mi? Bu konuda Tin Bilimin yaklaşımı nedir ve Hint öğretilerinden farklı olan noktalar nelerdir? Uzakdoğu öğretileri insan evriminin gitmesi gereken yönü aslında engelliyor olabilir mi? Hintlilerin Tanrısallık anlayışları neden gayrı şahsi? Yaşadığımız dünyanın neresi maya (yanılsama)dır?
  Efsanevi Atlantis neredeydi? Bu dönem ne zaman başladı ve insanlığın Atlantisde elde ettiği en önemli şey neydi? Atlantis neden yok olmak zorundaydı? Herkesin, Atlantisin yok olmasıyla ilgili bildiği Tevratta anlatılan hikaye nedir? insanlığın Tinsel Tarihinin önemi nedir?
  Yahudiliğin, Hıristiyanlığın, Müslümanlığın, Budizmin, ilk çıkış noktalarının ardındaki gerçekler nelerdir. Acaba her birinin bir din olması ötesinde ayrı bir misyonu var mıydı? Hz.isa nın insanlığı kurtarmak üzere tekrar dünyaya dönmesinin arkasındaki gerçek nedir? incildeki sözü geçen yeniden dirilişin (resurrection) ve sonsuz yaşamın bizlerle bir ilgisi var mı? golgota Gizemi nedir? insanlık ve dünya için ne anlam taşır? Dinler insanın tinsel gereksinimlerini neden artık karşılayamıyor?
  insanın yaratılışında rol alan Yüksek Tinsel Dünya Varlıkları kimlerdir? insanlıkla ilişkileri nedir? Bu ilişki ne zaman ve ne biçimde gerçekleşmektedir? insan ve bu Tinsel varlıkların ortak yönleri var mıdır? Kutsal olmayan tinsel varlıklar kimlerdir? Şeytan ve iblis kimdir? insan üzerindeki amaçları nelerdir? Kozmik bir misyonları var mıdır? Şeytan tarafından kandırıldıktan sonra insanın cennetten ayrılmak zorunda kalmasının ardındaki gerçek nedir?
  Bilimden kaynaklanan dünya görüşü ve teknoloji nereden kaynaklanmıştır? Bilimin bulguları insanın varoluşunun, ve evrenin gerçeğini doğru olarak açıklayabiliyor mu?
  Düşünce nedir? Nereden kaynaklanır? Düşüncenin tinsel dünya ile bir ilgisi var mı? insan soyut düşüncelerini gerçek ve canlı düşüncelere nasıl dönüştürebilir? insanın Yüksek Tinsel Dünyaya erişebilmesi ile düşüncenin bağlantısı nedir?
  Tin Bilimin inceleme alanına giren yukarıdaki bazı konu başlıklarından da anlaşılabileceği gibi, bunlar hep insan varlığı ile ilgili konulardır. Bu örneklerle ilişkili daha pek çok konu ve bunların toplamının ortaya çıkarttığı resmin anlamı Antroposofinin ışığında incelenir. Tin Bilim sormayı düşünebileceğimiz soruların hepsini cevaplandırdığı gibi, aklımıza gelmeyecek konu ve soruların yanıtlarını da insanın dikkatine sunar.
  Varolusun gerceklerine ulasma arayisi icindeyken basvurdugumuz ve gercek yanitlar sunamadigi icin yardimci olamayan bazi ogretilerin aksine, Antroposofinin aktardigi bilgeligi kavramak insan ruhunda fark edilir bir donusum (metamorfoz) baslatabilir.
  Antroposofik bir dünya anlayışı ve görüşü, insanlığın ve dünyanın giderek artan acil sorunlarının çözümüne yardımcı olabilir.
  insanın karanlıktan aydınlığa gerçekten geçebilmesi, ancak ruhunda kutsal olana yer verebilmesiyle olasıdır. insanın gereksinimi, ne olduğu belirsiz, uçan kaçan soyut bir tinsellik değil, bir ayağı fiziksel dünyada yere basan ve Yüksek Tinsel Dünyaya artık hizmet verebilecek bir tinsellektir. Şimdiye kadar Yüksek Tinsel Dünya insanlığın hizmetindeydi ancak, insanın artık kozmik sorumluluğunun ne olduğunu kavrayarak tinsel bir bilinçle ve özgür iradesiyle evrene bazı katkılarda bulunmasının zamanı geldi.
  Tinsel Dünyaya çıkan dar ve ince yolda Antroposofi insanlığın rehberidir. Antroposofinin çok yönlü anlatımlarının merkezinde daima insan vardır. Deflideki Apollon tapınağında yazan insan kendini bil cümlesinin Antroposofi ile tamamlandığı söylenebilir. Antroposofi hiçbir ayrım yapmadan bütün insanlığa ait bir bilgeliktir.
  1 ... nirvana
 2. 2.
  insan zihninin, evrenle ilişkiye geçebilme yeteneği taşıdığını savunan dünya görüşü.
  ... ave maria
 3. 3.
  Steiner'ın "bilimsel metodoloji kullanılarak yapılan ruh gözlemleri" olarak tanımladığı usa dayalı girişim.
  1 ... maks