1. 1.
  cansız nesnelere canlı özellikleri yükleme ve cansız şeyleri canlı görmek isteme eğilimi. şizofreni belirtisidir.
  ... asiti kaçmış kola
 2. 2.
  Bu inanca göre doğa, kişisel olmayan manevi bir güç veya doğa üstü gizli bir güç tarafından canlandırılmış ya da harekete geçirilmiştir. Türkçe olarak ifadesi canlılaştırmadır.
  ... carsicocugu
 3. 3.
  Afrika, Avustralya ve bazı latin Amerika yerlilerinde var olmuş inanıştır. Ağaca, bitkiye, hayvana, dağa taşa kısaca doğadaki görkemli nesnelerin ruh taşıdığına inanılır. Teolojik olarak tam manasıyla din değil. Tamamlayıcı inanç.
  Bazı yerlerde Şamanizm ile iç içe girer.
  ... profesyonel kamikaze pilotu