1. 1.
    doğrusu analjezik olan terimin yanlış yazılmış halidir... .
    ... orcus maelsun