bugün

Yapım ekidir. Kaçamak, basamak... gibi.
Göz pınarları.
âmâk, derinlikler, derin yerler anlamında kullanılır.
amak kelimesi, derin anlamına gelen amik kelimesinden gelmedir. Aslen amik'in çoğuludur(mütereddidim biraz) ve fakat çoğun derinlikler manasında kulanılır.
Açıklamak manasında da kullanılır.