1. .
  konu ve yüklemi aynı olan iki önerme yalnız nicelik bakımından farklı olup da nitelik bakımından aynı olursa bu iki önerme birbiriyle altıktır. tümel olumlu ile tikel olumlu, tümel olumsuz ile tikel olumsuz önermeler birbiriyle altıktır.

  bütün insanlar ölümlüdür----- doğru
  bazı insanlar ölümlüdür------ doğru
  hiçbir insan at değildir----- doğru
  bazı insan at değildir------- doğru
  ... gonulcelen