1. .
    uktedir...

    zaman gazatesi ekonomi bölümü yazarlarındandır.
    ... notrinova