1. 1.
    onun üzerine anlamında da kullanılır.
    ... influx
  2. 2.
    Zaman doğrular için lehte yalanlar içinse aleyhte işler.
    ... bitmezhikaye