1. 1.
    alektrofobi olarak dilimize de yerle$meye ba$lamı$ korku türü.*
    ... whereismywings
  2. 2.
    Tavuk yiyebiliyor mu peki bu insanlar?
    ... nickimdekideli