1. .
    hep birlikte kürek çekmek için verilen komut.
    ... limanla kavgali isyankar kaptan