1. 1.
  96-el-ALAK
  Alak, insanın yaratılış safhalarından olan aşılanmış yumurtayı ifade eder. Bu sûreye "ikra' sûresi" de denir. Mekke'de inmiştir; 19 âyettir. ilk 5 âyeti, Kur'an'ın ilk inen âyetleridir. Bu sûrede okumanın, öğrenmenin üstünlüğü, insanın yaratılışı, kalemin özelliği, bunların insana Allah'ın ihsanı olduğu, insanın bunları düşünmesi, Rabbine itaat etmesi gerektiği, aksi halde azaba dûçar olacağı anlatılır.

  Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla.

  1. Yaratan Rabbinin adıyla oku!

  2. O, insanı bir aşılanmış yumurtadan yarattı.

  3. Oku! Rabbin, en büyük kerem sahibidir.

  4. O Rab ki kalemle (yazmayı) öğretti.

  5. insana bilmedikleri şeyi öğretti.

  6. Gerçek şu ki, insan azar.

  7. Kendini kendine yeterli gördüğü için.

  8. Kuşkusuz dönüş Rabbinedir.

  9. Gördün mü şu men edeni,

  10. Namaz kılarken bir kulu (Peygamber'i namazdan)?

  11. Gördün mü, ya o (Peygamber) doğru yolda olur,

  12. Yahut takvâyı emrediyorsa?

  13. Ne dersin o (meneden, Peygamber'i) yalanlıyor ve doğru yoldan yüz çeviriyorsa!

  14. (Bu adam) Allah'ın, (yaptıklarını) gördüğünü bilmez mi!

  15. Hayır, hayır! Eğer vazgeçmezse, derhal onu alnından (perçeminden), yakalarız (cehenneme atarız).

  16. O yalancı, günahkâr alından (perçemden),

  17. O, hemen gidip meclisini (kendi taraftarlarını) çağırsın.

  18. Biz de zebânîleri çağıracağız.

  19. Hayır! Ona uyma! Allah'a secde et ve (yalnızca O'na) yaklaş!

  http://www.kuranikerim.com/mdiyanet/alak.htm
  1 -1 ... jayjay
 2. 2.
  kuranın ilk inen ayetleridir...

  meali:

  Alak, insanın yaratılış safhalarından olan aşılanmış yumurtayı ifade eder. Bu sûreye "ikra' sûresi" de denir. Mekke'de inmiştir; 19 âyettir. ilk 5 âyeti, Kur'an'ın ilk inen âyetleridir. Bu sûrede okumanın, öğrenmenin üstünlüğü, insanın yaratılışı, kalemin özelliği, bunların insana Allah'ın ihsanı olduğu, insanın bunları düşünmesi, Rabbine itaat etmesi gerektiği, aksi halde azaba dûçar olacağı anlatılır.

  Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla.

  1. Yaratan Rabbinin adıyla oku!

  2. O, insanı bir aşılanmış yumurtadan yarattı.

  3. Oku! Rabbin, en büyük kerem sahibidir.

  4. O Rab ki kalemle (yazmayı) öğretti.

  5. insana bilmedikleri şeyi öğretti.

  6. Gerçek şu ki, insan azar.

  7. Kendini kendine yeterli gördüğü için.

  8. Kuşkusuz dönüş Rabbinedir.

  9. Gördün mü şu men edeni,

  10. Namaz kılarken bir kulu (Peygamber'i namazdan)?

  11. Gördün mü, ya o (Peygamber) doğru yolda olur,

  12. Yahut takvâyı emrediyorsa?

  13. Ne dersin o (meneden, Peygamber'i) yalanlıyor ve doğru yoldan yüz çeviriyorsa!

  14. (Bu adam) Allah'ın, (yaptıklarını) gördüğünü bilmez mi!

  15. Hayır, hayır! Eğer vazgeçmezse, derhal onu alnından (perçeminden), yakalarız (cehenneme atarız).

  16. O yalancı, günahkâr alından (perçemden),

  17. O, hemen gidip meclisini (kendi taraftarlarını) çağırsın.

  18. Biz de zebânîleri çağıracağız.

  19. Hayır! Ona uyma! Allah'a secde et ve (yalnızca O'na) yaklaş!
  3 -2 ... white pages
 3. 3.
  Sure, ikra * diye başladığı için ikra suresi de denir. ilk 5 ayet-i kerimesi Kur'an-ı kerimin ilk inen ayetleridir.
  2 -3 ... beni manipule etme
 4. 4.
  Okuyanın sesinin ve makamının güzel olması durumunda insanı inanılmaz etkileyen sure.
  ... pyongwon
 5. 5.
  http://www.listen2quran.com/google/quran.aspx adresinden dinlenebilen suredir.
  2 -2 ... sunger
 6. 6.
  --spoiler--
  15, 16. hayır! andolsun, eğer vazgeçmezse, muhakkak onu perçeminden; o yalancı, günahkâr perçeminden yakalarız.
  --spoiler--
  ... sunger
 7. 7.
  ilk beş ayeti, Hz. Peygamber, Hira mağarasında iken Cebrail'in ilk getirdiği ayetlerdir. Bu ayetlerin inmesinden sonra vahiy bir süre kesilmişti ki bu süreye fetret dönemi denir. Daha sonra Müddessir suresinin inmesiyle fetret dönemi sona ermiştir.

  9 ve 10. ayetler için açıklama: Ebu Cehil, "Andolsun, eğer Muhammed'in namaz kıldığını görürsem onun boynunu ezeceğim" demiş ve bir gün bu dediğini yapmaya kalkışmıştı. Fakat Hz. Peygamberin yanına geldiğinde düşündüğünü gerçekleştiremeden titreyerek korkuyla kaçmıştı. ayetler bu olaya ve Hz. Peygamber'in ilahi koruma altında olduğuna işaret etmektedir."

  kaynak: diyanet.gov.tr
  1 -1 ... uludaggozluk
 8. 8.
  http://hayatkuran.sozlukspot.com/w/alak-suresi/ adresinden alıntıdır.
  ALAK SURESi VE BEYNiN ÖN LOBU...
  1, 2. yaratan rabbinin adıyla oku! o, insanı "alak" dan yarattı.
  Alındaki beynin ön lob bölgesi konuşma merkezidir.

  3. oku! senin rabbin en cömert olandır.

  Yine aynı beyin bölgesine hitap edilmektedir yalnız farklı olarak burada en cömert olan şeklinde Rabbimiz tanımlanmış.

  4, 5. o, kalemle yazmayı öğretendir, insana bilmediğini öğretendir.

  Alnın ön lobundaki bölge aynı zamanda yazma merkezidir de.

  istemli kas hareketlerini de bu bölge yönetmektedir ve tesadüf değildir ki bu ayetlerden sonra aslında alakasız gibi görünen namaz kılan, salat kılan adamdan bahsedilmiştir.

  9, 10. sen, namaz kıldığında kulu (bundan) engelleyeni gördün mü?

  15, 16. hayır! andolsun, eğer vazgeçmezse, muhakkak onu perçeminden; o yalancı, günahkâr perçeminden yakalarız.

  ayrıca bilindiği gibi burada günahkar alın vardır zira referans ayetimiz de budur...

  Önceleri ön lobun aktivitelerinden bahsedilmiş sonra bunları uygulamadığında ise günahkar perçemi olmaktadır.

  En doğrusunu Allah bilir.
  -1 ... sunger
 9. 9.
  http://www.islamianket.tr...Online-Kuran-dinlemek.htm adresinden dinlenebilen suredir.
  ... sunger
 10. 10.
  http://www.youtube.com/watch?v=aauhvMNhzrw+
  ... soguk isirigi