Advertisement

 1. 1.
  bir dinin öğrenilmesi gereken inançlarının ve tapınma kurallarının tümü..
  ... intensivecare
 2. 2.
  Akait, akîde kelimesinin çoğuludur. Akîde, akd kökünden türemiştir. Akd ise düğümlemek, bağlamak anlamına gelir. Buna göre akide, bağlanılan, sağlam bir şekilde inanılan, düğüm atmışçasına kesinlikle gönülden kabul edilen şey anlamını taşır.

  Terim olarak akait, islâm dininde inanılması ve kalben kabul edilmesi gereken konulara verilen addır. "Akait" terimiyle kastedilen, iman esaslarıdır. Akait ilmi denilince akla, iman esaslarından bahseden ilim gelir.

  AKAiDiN KONUSU

  Akait, islâm dininin ameli değil de itikadî ve nazari hükümlerinden bahseder. islam dininin temel kurallarını inceler. Akait ilmi, kısa ve özlü olarak, iman esaslarını inceleyen, konu alan bir ilim dalıdır.

  Bu açıdan bakıldığında akaitin konusu, iman esaslarının tümüdür. iman esasları, altı bölümden oluşur.Allah'ın zatına ve sıfatlarına iman, bu esasların temelini teşkil eder. Bundan sonra diğer esaslar gelir. Bunlar; meleklere, kitaplara, peygamberlere, âhirete, kaza ve kadere imandır. Akait ilmi, sözü edilen iman esaslarına inanmanın nasıl ve ne şekilde olacağını da belirler ve iman etmenin mahiyetini inceler.
  1 ... patlamismisir