1. 1.
    dünyevi olmayan, uhrevi, öldükten sonrası ile ilgili.
    ... liberalisticcommunist