bu konuda fikrin mi var? buraya entry ekle. üye ol
  1. 1.
    (bkz: duvara karsi)
    ... child