1. 1.
  c,c++,java,c# gibi dillerde kod yazmaya alışmış olan insanların alt üst olduğu dil. Birinci öğrenilmesi gereken şey; procedure, entry ve function farkıdır.
  function bir variable döndürmek istendiğinde, procedure döndürülmek istenmediğinde, entry ise koşullu durumlarda kullanılır. Dosya uzantısı .adb dir.
  with Ada.Text_IO;
  use Ada.Text_IO;
  procedure hello is
  begin
  put_line("Hello");
  end;
  basit bir uygulaması yukarıdaki gibidir.
  gnatmake hello.adb
  /hello
  şeklinde çalıştırılabilir.
  ... ibanezrx40