1. .
    Göz kapağının doğuştan kısmen veya tamamen olmaması, ablefaron.
    ... iskandinav
  2. .
    göz kapaksız olmak.
    ... habseligkeiten