1. 1.
    Zamanında ermenistan'ın bir rayonuydu. (eyaleti)

    Terekeme ve Azerbaycan Türkleri bu rayonda yaşardı. Ondan sonra Ermenistan'da Türksüz Ermenistan akımı ortaya çıktı ve baskıyla göç ettirildik.

    Buraya terekemeler ve Azerbaycan Türkleri akbaba yerine ağbaba derler, aslında akbaba'dır buranın asıl ismi.
    ... kaptanaga