bugün

türkçe'de altmış bin olarak yazılan sayıdır.
sayı değerleri toplamı 6 olan sayıdır.
Gündemdeki Haberler